پرهام

پرهام جان تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 9 روز سن دارد

پــــرهـــــام عنکبوتی

پــــرهـــــام عنکبوتی


تاریخ : 27 شهریور 1392 - 20:41 | توسط : SIAVASH | بازدید : 612 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

پرهام با نقاشی هایش

پرهام با نقاشی هایش


تاریخ : 25 شهریور 1392 - 20:36 | توسط : SIAVASH | بازدید : 766 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

پرهام در حال نقاشی کشیدن

پرهام در حال نقاشی کشیدن


تاریخ : 19 شهریور 1392 - 19:37 | توسط : SIAVASH | بازدید : 648 | موضوع : فتو بلاگ | 3 نظر

مــــــاه بـــــــابــــــا(چقدر تو نازی)

مــــــاه بـــــــابــــــا(چقدر تو نازی)


تاریخ : 17 شهریور 1392 - 20:35 | توسط : SIAVASH | بازدید : 805 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

وقتی پرهام کـوچـک بود

وقتی پرهام کـوچـک بود


تاریخ : 16 شهریور 1392 - 14:03 | توسط : SIAVASH | بازدید : 733 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

تکیه بر تخت دامـــادی البته با شــــورت

تکیه بر تخت دامـــادی البته با شــــورت


تاریخ : 12 شهریور 1392 - 19:04 | توسط : SIAVASH | بازدید : 1892 | موضوع : فتو بلاگ | 5 نظر

بابایی شمـــــــا چقـــــــــدر جدی هستی؟

بابایی شمـــــــا چقـــــــــدر جدی هستی؟


تاریخ : 29 مرداد 1392 - 19:04 | توسط : SIAVASH | بازدید : 856 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

مــــــــــــه دامـــــــــــــــــــاد

مــــــــــــه دامـــــــــــــــــــاد


تاریخ : 29 مرداد 1392 - 18:29 | توسط : SIAVASH | بازدید : 759 | موضوع : فتو بلاگ | 2 نظر

آرام جان

آرام جان


تاریخ : 14 مرداد 1392 - 12:45 | توسط : SIAVASH | بازدید : 677 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر